stacje Strona
klasyczna

Menu

Strona główna

Pogoda

Sport

Sprzęt

Stacje

Forum

Strona klasyczna

skionline.pl stacje wiadomości

Czechy - opłaty za drogi, winiety w roku 2020
W 2020 roku opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych w Republice Czeskiej nie ulegają zmianie. Opłata za winietkę roczną 1500 koron.
REKLAMA
Ważne:
- winietę należy zakupić przed wjazdem na płatną drogę
- na obu częściach winiety należy czytelnie wpisać numer rejestracyjny pojazdu (długopisem lub nieścieralnym atramentem)
- pierwszą część winiety naklejamy na wewnętrznej stronie przedniej szyby, w prawym dolnym rogu (patrząc od wnętrza auta), tak aby była dobrze widoczna z zewnątrz pojazdu
- drugą część należy zachować do kontroli
- winieta, która nie została przyklejona do szyby lub nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego jest nieważna
- za posiadanie na szybie więcej niż jednej, aktualnej winiety grozi mandat
- korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych bez aktualnej winiety jest karane mandatem do 5000 koron.

Ceny winietek do 3.5 T w roku 2020:

Winietka 10 dni - oznaczenie D - 310 CZK (w 2019 310 CZK)
Winietka miesięczna - oznaczenie M - 440 CZK (w 2019 440 CZK)
Winietka roczna - oznaczenie R - 1500 CZK (w 2019 1500 CZK), ważna od 1. grudnia 2019 do 31. stycznia 2021

Korzystanie z w/w dróg bez ważnej winiety grozi wysokim mandatem.

Płatne drogi w CzechachPłatne drogi w CzechachMiejsca umieszczenia winietekMiejsca umieszczenia winietek


skionline.pl
Przeczytaj także